Föreningar

GH erbjuder inte bara sina medlemmar möjlighet att engagera sig i nämnder och programverksamhet utan också genom sina underföreningar. Underföreningarna har egna styrelser och influerar Nationen mer eller mindre med sitt inflytande och tidigare förbindelser.

Föreningarna bedriver sin egen verksamhet och väljer själva vad de vill göra men lever i symbios med Nationen.

Läs om underföreningarna i stadgarna kap 6 §7:

Styrelsen kan besluta att nationen skall anta underföreningar. Sådan förening skall ha till syfte att främja nationsmedlemmars aktiviteter inom ett visst område. Underförenings stadgar skall godkännas av nationsstyrelsen. Vad avser bokslut och revision gäller i tillämpliga delar vad som är stadgat för nationen. Underförenings bokslut skall godkännas av nationsstyrelsen.

I dagsläget finns 7 aktiva föreningar på GH, tyvärr ligger två stycken vilande för tillfället på grund av svalnande intresse. Men är du intresserad av att dra igång antingen bandet Sighstinska Kapellet eller idrottsföreningen GH IF kontakta din Förste Kurator på 1q@ghnation.se!

Sponsra en sång i den nya sångboken!

Har du och dina kompisar en låt som betyder extra mycket för er? Var det under en viss snapsvisa som dina ögon först mötte din kärestas?

Inför tryckningen av nationens nya sångbok kommer vi i den första upplagan erbjuda möjligheten att sponsra en sång. Detta innebär att du/ni får ditt/era namn förevigade i anslutning till den sång ni valt!

Du anmäler intresse genom att mejla 1q@ghnation.se. Först till kvarn gäller, så se till att paxa din favoritsång direkt! Märk ditt mejl ”Sponsra en sång”, i mejlet ska den sång du/ni vill sponsra framgå samt ditt/era namn (både för- och e...

Läs mer

Mottagningstider under sommaren

Under sommaren har Förste och Andre kurator mottagningstid på tisdagar klockan 15-17. Det går också alldeles utmärkt att boka en annan tid, hör i så fall av dig till Förste kurator på 1q@ghnation.se eller till Andre kurator på 2q@ghnation.se så fixar vi det!

 

Trevlig sommar!

Läs mer