Föreningar

GH erbjuder inte bara sina medlemmar möjlighet att engagera sig i nämnder och programverksamhet utan också genom sina underföreningar. Underföreningarna har egna styrelser och influerar Nationen mer eller mindre med sitt inflytande och tidigare förbindelser.

Föreningarna bedriver sin egen verksamhet och väljer själva vad de vill göra men lever i symbios med Nationen.

Läs om underföreningarna i stadgarna kap 6 §7:

Styrelsen kan besluta att nationen skall anta underföreningar. Sådan förening skall ha till syfte att främja nationsmedlemmars aktiviteter inom ett visst område. Underförenings stadgar skall godkännas av nationsstyrelsen. Vad avser bokslut och revision gäller i tillämpliga delar vad som är stadgat för nationen. Underförenings bokslut skall godkännas av nationsstyrelsen.

I dagsläget finns 7 aktiva föreningar på GH, tyvärr ligger två stycken vilande för tillfället på grund av svalnande intresse. Men är du intresserad av att dra igång antingen bandet Sighstinska Kapellet eller idrottsföreningen GH IF kontakta din Förste Kurator på 1q@ghnation.se!

Tandempartner sökes!

Hej, I am a new nation member and I am looking for a Swedish language partner with whom I could practice some Swedish to become better integrated. I could offer German or French in return. We could also talk about sociology, philosophy or literature. Please get in touch: sebastianmkohl@gmail.com

Läs mer

Köp din biljett till Separationsbalen idag!

Idag öppnar biljettförsäljningen för nationsmedlemmar! Kom in till kontoret och prata med 3Q mellan 15-17 för att köpa din biljett till balen!

Det går även att köpa frack samt frack-tillbehör under dessa timmar!

Läs mer