Landskap

Välkomna både nya och gamla medlemmar till höstens andra lagtima landskap på Gästrike-Hälsinge Nation! Det har blivit dags att föra fram sina åsikter och styra framtiden för nationen! Återigen ska vi välja vilka som ska få ta del av denna och nästa termins högst förträffliga ämbeten med bland annat klubbverk, hovmästare och köksmästare.

Landskapet äger rum i stora salen på Gästrike-Hälsinge Nation den 21 november kl 18.00. Efter landskapet bjuds det på festligheter I form av mat, dryck och tvivelaktig sång för att fira de som blev valda och trösta de som får försöka nästa gång.

För att få ta del av denna kväll så behöver man vara medlem i GH Nation samt ha med sig legitimation och nationskort.

______________________________________________

Vad är ett landskap?
Landskapet är nationens högsta beslutande organ. Där beslutar nationens alla närvarande medlemmar om vad som ska hända på nationen I framtiden, vilka som får ta ämbeten, godkännande av styrelsebeslut och budget.

Före Landskapet
Innan landskapet börjar så anmäler man sig till röstlängdskontrollanterna och får både röstlappar där namnen på personerna som ställer upp står skrivna samt biljetter att byta in mot valfri dryck. Om det önskas finns även programmet för landskapet att hämta vid samma plats.

Under Landskapet
Landskapet leds av en ordförande som röstas fram under föregående landskap. När det kommer till en punkt då landskapet ska göra ett val är det ordförandes uppgift att ställa frågan “kan landskapet besluta….” varpå närvarande medlemmar svarar “Ja” för att beslutet ska accepteras. Ordförande kommer därefter fråga “Någon däremot?” varpå man svarar “Ja” om förslaget inte ska accepteras. “Nej” är alltså inte ett svar som någonsin yttras vid ett landskap. De flesta av landskapets beslut sker på detta sätt men om det är flera personer som ställer upp för samma position och det inte finns plats för alla så blir det ett konkurrensval. Om det blir konkurrensval tas beslutet genom sluten omröstning och vi brukar röstlapparna för att besluta. Alla som ställer upp för ett ämbete får göra en introduktion av sig själv och hur ingående den är varierar beroende på vilken position de söker.

Under landskapet bjuds det även på något ätbart och något att dricka så att man kan klara sig till landskapssexan.

Efter Landskapet
Efter att ordet har varit fritt och att ordförande förklarar landskapet som avslutat är det dags för LANDSKAPSSEXA! För att tacka alla som har varit med och gjort sin röst hörd så anordnar nationen en middag som finansieras delvis med hjälp av bidrag som samlats in under landskapet.