Utlysta poster inför landskap 1 hösten 2017

Ta chansen att förgylla din studietid i Uppsala genom nationsengagemang!

Alla dessa ämbeten ska väljas på vårens andra landskap, som äger rum tisdagen den 3 oktober klockan 18:00 i stora salen. På anslagstavlan i nationshuset finns listor uppsatta för alla ämbeten, där kan du anmäla intresse till en post. Det går också bra att mejla Förste kurator på 1q@ghnation.se om du vill ha mer information om ett ämbete eller anmäla intresse. Det finns två olika sätt att kandidera till ett ämbete, läs om dem här. Det är Landskapet som beslutar vem som blir vald till vilket ämbete, det är därför viktigt att du som kandiderar till ett ämbete närvarar på landskapet.

ORDINARIE VAL

Heltidsposter

 • Föste kurator (1st) 180101 – 181231 – Har övergripande ansvar för nationen och ansvarar för medlemmar, funktionärer, fastighet nationens nämnder samt representation. Har tillsammans med de andra heltidsanställda ansvar för nationens löpande verksamhet.
 • Köksmästare (1 st) 180101 – 180531 – Ansvarar för nationens mat samt miljö och hygien, vilket bl.a. innefattar inköp av mat och dryck, lageransvar, redovisning, planering av meny för verksamhet och fest så som gasque och bal, sophantering mm. Har tillsammans med de andra heltidsanställda ansvar för nationens löpande verksamhet.

Funktionärer 

 • Internationell Sekreterare (1 st) 180101 – 181231 – Har ansvar att välkomna och ta hand om nationens internationella studenter samt planera välkomstmottagning och inskrivning för alla nya studenter tillsammans med Recentiorsförmännen. Får även åka på ett vännationsbesök under sin ämbetsperiod.
 • Redaktör (1 st) 180101 – 181231 – Ansvarar för att nationens tidning kommer ut sex gånger per år. Skriver och designar, planerar tillsammans med den andra redaktören innehållet i Ghasetten.
 • Antikvarie (1 st) 180101 – 181231 – Har hand om nationens antikviteter som till största del består av tavlor och fanor.
 • Sånganförare (1 st) 180101 – 181231 – Leder sången under nationens gasquer och baler.
 • Bibliotekarie (1 st) 180101 – 181231 – Har hand om nationens bibliotek. Ansvarar för att hålla det öppet en gång i veckan samt att se till så att böcker som lånas ut lämnas tillbaka.
 • Krönikör (1 st) 180101 – 181231 – Skriver nationens årskrönika som varje Majmiddag läses upp för gästerna. Förväntas gå på nationens tillställningar och ha god insyn i vad som händer under året.
 • Nationsfotograf (1 st) 180101 – 181231 – Fotograferar vid nationens event så som gasquer, baler, fester och evenemang. Ansvarar sedan för att redigera och ladda upp bilderna på nationens facebook och hemsida.
 • Recentiorsförman (1 st) 180101 – 181231 – Ansvarar för att ta hand om nationens nya medlemmar. Organiserar inskrivningen och reccemottagning i början av terminen.
 • Miljöfunktionär (1 st) 180101 – 181231 – Ser till att nationen arbetar med hållbarhet på olika sätt.

Ledamöter 

 • Stipendienämndsledamot (5 ordinarie + 2 suppleanter) 180101 – 181231 – Som ledamot i stipendienämnden beslutar du tillsammans med nämnden om nationens stipendium. Vanligtvis hålls två möten per termin.
 • Valnämndsledamot (4 ordinarie + 2 suppleanter) 180101 – 181231 – Ansvarar för att hitta lämpliga kandidater till ämbeten inför varje landskap samt få fler att engagera sig på GH.
 • Ekonominämnden (3 ordinarie + 1 suppleant) 180101 – 181231 – Ansvarar för nationens långsiktiga förvaltning av fonder och fastighet.
 • Kulturnämndsledamot (3 st) 180101 – 181231 – Som ledamot i Kulturnämnden organiserar du olika evenemang som visar upp nationens rika kultur och historia. Kulturnämnden ordnar åtminstone tre stycken kulturkvällar varje termin och har möten inför dessa.
 • Ledamot i Göransson Sandvikens Stipendiefonds styrelse (1 ordinarie + 2 suppleanter) 180101 – 181231 – Tar beslut rörande GSS.
 • Ledamot i Stiftelsen Gästrike-Hälsinge nations studentbostäders styrelse (2 ordinarie + 2 suppleanter) 180101 – 181231 – Tar beslut rörande SGHNSS.

FYLLNADSVAL 

Heltidsposter 

 • Tredje kurator (1 st) 170801 – 180530 –  Tillsammans med de övriga heltidarna är du övergripande ansvarig för nationen och dess verksamheter. Dina huvudsakliga ansvarsområden innefattar ansvar för de dagliga verksamheterna, personalen i de dagliga verksamheterna, löneredovisningar, inköp av förbrukningsvaror, ansvarig för nationens släpp efter gasquer. Tredje kurator är dessutom chef och ansvarig för nationens klubbverk samt sitter med i nationens styrelse, valnämnd och kulturnämnd. Du bör ha god kännedom om nationen och tidigare nationsengagemang.

Klubbverket 

Klubbverket driver tillsammans med nationens heltidsanställda de dagliga verksamheterna. Som klubbverkare jobbar du ungefär en gång i veckan i din verksamhet samt på vissa av nationens gasquer, baler och andra tillställningar.

 • Barmästare (1 st) 170701 – 171231 – Jobbar i puben som ansvarig en kväll i veckan. Ansvarar för nationens dryckesutbud (ej öl/cider) och cocktailmeny.
 • Barvärd (2 st) 170701 – 171231 – Jobbar i puben som ansvarig en kväll i veckan. Hjälper till med utformning av cocktailmeny. Inventerar dryckeslagret (ej öl/cider)  varannan månad.
 • Klubbvärd (2 st) 170701 – 171231 – Jobbar i puben som ansvarig en kväll i veckan. Hjälper till under större event, t.ex. storpubar, livespelningar och släpp.
 • Biträdande Pubmästare (1 st) 170701 – 171231 – Jobbar i puben som ansvarig en kväll i veckan. Är tillsammans med Köksmästaren ansvarig för pubens matmeny.
 • Pubvärd (3 st) 170701 – 171231 – Jobbar i puben som ansvarig en kväll i veckan.

Funktionärer 

 • Miljöfunktionär (1 st) – Du ansvarar för nationens miljöarbete. Du är Förste kurator behjälplig att driva projekt som främjar nationens arbete i miljö- och klimatfrågor. Miljöfunktionären uppdaterar även nationens miljöpolicy.
 • Nationspianist (1 st) 170701 – 190630 – Spelar piano på nationens gasquer och baler.
 • Vice Dito (biträdande Fanbärare, 1 st) 170701 – 180630 – Bär nationens fana både på nationens egna arrangemang och på vissa uppdrag från Uppsala universitet. Efter en termin som Vice dito övertar en normalt rollen som Fanbärare.
 • Recentiorsförman (1 st) 170701 – 180630 – Ansvarar för att ta hand om nationens nya medlemmar. Organiserar inskrivningen och reccemottagning i början av terminen.
 • Bibliotekarie (1 st) 170701 – 180630 – Ansvarar för att sköta nationens bibliotek vilket t.ex. innefattar att hålla bibliotekstid och köpa in litteratur.
 • Nationskaplan (1 st) 170701 – 190630 – Skall finnas där för nationens medlemmar och vid behov erbjuda samtalsstöd. Nationskaplan behöver ha en utbildning som präst, psykolog eller liknande.
 • Nationsfotograf (1 st) 170101 – 171231 – Fotograferar vid nationens event så som gasquer, baler, fester och evenemang. Ansvarar sedan för att redigera och ladda upp bilderna på nationens facebook och hemsida.
 • Pannkaksvärd (3 st) 170701 – 171231 – Driver nationens populära Pannkaksbar på lördagarna.

Ledamöter 

 • Stipendienämndsledamot (1 suppleanter) 170701 – 180630 – Som ledamot i stipendienämnden beslutar du tillsammans med nämnden om nationens stipendium. Vanligtvis hålls två möten per termin.
 • Kulturnämndsledamot (1 st) 170101 – 171231 – Som ledamot i Kulturnämnden organiserar du olika evenemang som visar upp nationens rika kultur och historia. Kulturnämnden ordnar åtminstone tre stycken kulturkvällar varje termin och har möten inför dessa.
 • Valnämndsledamot (2 ordinarie + 2 suppleanter) 170101 – 171231 – Ansvarar för att hitta lämpliga kandidater till ämbeten inför varje landskap samt få fler att engagera sig på GH.
 • Valnämndsledamot (1 ordinarie + 2 suppleanter) 170701 – 180630 – Ansvarar för att hitta lämpliga kandidater till ämbeten inför varje landskap samt få fler att engagera sig på GH.
 • Styrelseledamot (0 ordinarie + 1 suppleanter) 170101 – 171231 – Nationens styrelse beslutar om alla frågor som rör nationens verksamhet, t.ex. budget, större inköp och styrdokument. Varje ledamot har även ett eget ansvarsområde. Sammanträder en gång i månaden. Du bör ha god kunskap och kännedom om nationen.
 • Styrelseledamot (1 ordinarie + 2 suppleanter) 170701 – 180630 – Nationens styrelse beslutar om alla frågor som rör nationens verksamhet, t.ex. budget, större inköp och styrdokument. Varje ledamot har även ett eget ansvarsområde. Sammanträder en gång i månaden. Du bör ha god kunskap och kännedom om nationen.