Kalendarium

JANUARI

11         Inskrivningen börjar

15-17   Funktionärshelg

18        Verksamhetsstart

FEBRUARI

2          Reccemottagning

13        Reccegasque

21        Städdag

23       Landskap

MARS

11        Marsgasque (04-släpp)

20       Städdag

APRIL

15        Damsupé (04-släpp)

24       Städdag

29       Kvalborgsklubb/Ghlassbaren

30       Valborg – Ghlassbaren

MAJ

1         Majmiddag

10       Landskap

21       Vårbal (04-släpp)

26      Personalfest

29      Städdag

30      Sommarrestaurangen öppnar