Kalendarium

Våren 2019

Januari
2/1 Städdag
10/1 Inskrivningen öppnar
13/1 Julpuben stänger
14/1 Verksamheten öppnar 

Februari
3/2 Städdag
7/2 Reccemottagning
16/2 Reccegasque
26/2 Landskap

Mars 
3/3 Städdag
8/3 Marsgasque

April
7/4 Städdag
12/4 Sångboksgasque
15-21/4 Påskpub
21/4 Städdag
29-30/4 Ghlassborg

Maj 
1/5 Majmiddag
7/5 Landskap
9/5 Reccemiddag
12/5 Städdag
18/5 Vårbalen
25/5 Verksamheten stänger
26/5 Städdag