Kalendarium

VT2017

Januari

2 jan          Städdag
9 jan          Inskrivningen öppnar
13-15 jan   Klubbverks-/ Funktionärshelg
16 jan        Verksamhetsstart
29 jan        Städdag

 

Februari

2 feb          Reccemottagning
11 feb        Reccegasque med VG & ÖG
19 feb        Städdag
21 feb        Landskap

 

Mars

10 mars     Marsgasque (04-släpp)
17 mars     St. Patrick’s day – Storpub
19 mars     Städdag
31 mars     Funktionärsmiddag

 

April

7 april        Sångboksgasque (04-släpp)
10-17 april Påskpub
23 april      Städdag
29 april      Kvalborg – Ghlassborg
30 april      Valborg – Ghlassborg

 

Maj

1 maj         Majmiddag
9 maj         Landskap
19 maj       Grillfest (funktionärer och vännationer)
20 maj       Vårbal (04-släpp)
21 maj       Sillbrunch (funktionärer och vännationer)
26 maj       Personal & Reccefest
28 maj       Städdag

 

Juni

1 jun         Sommarrestaurangen öppnar