Kalendarium

Våren 2018

Januari
8 jan              Inskrivning öppnar
15 jan            Verksamhetsstart
21 jan            Städdag

Februari
1 feb               Reccemottagning
10 feb            Reccegasque med 02-släpp
18 feb            Städdag
27 feb            Landskap

Mars
9 mars           Marsgasque med 04-släpp
11 mars         Städdag
26 mars         Påskpub till och med 2:a april

April
6 apr              Sångboksgasque med 04-släpp
19 apr            Funktionärsmiddag
22 apr            Städdag
29 apr            Ghlassborg
30 apr            Ghlassborg

Maj
1 maj             Majmiddag
8 maj             Landskap
10 maj           Personal- och reccefest
26 maj           Vårbal med 04-släpp