Kalendarium

AUGUSTI

19-21 aug Klubbverks-/ Funktionärshelg

15 aug Inskrivningen börjar

26 aug Kräftgasque (tillsammans med VG) (04-släpp)

28 aug Städdag

29 aug Verksamhetsstart

SEPTEMBER

8 sep Reccemottagning

16 sep Reccegasque

25 sep Städdag

OKTOBER

11 okt Landskap

14 okt Tema-gasque (04-släpp)

30 okt Städdag

NOVEMBER

12 nov Separationsbal (04-släpp)

18 nov Funktionärsmiddag

27 nov Städdag

29 nov Landskap

DECEMBER

9 dec Luccegasque (04-släpp)

15 dec Personal- och Reccefest

18 dec Städdag

19 dec Julpuben öppnar

31 dec Sylvestergasque (04-släpp)