Trygghet och lika villkor

Gästrike-Hälsinge nation värnar om att din tid i Uppsala och på nationen ska bli en givande och lustfylld upplevelse.

Vi tolererar därför inga former av diskriminering eller trakasserier i våra lokaler eller våra medlemmar emellan.

 

Har du blivit utsatt? Kontakta då nationens Diskriminerngsombud på do@ghnation.se.

Har du idéer om hur nationen kan förbättra sitt arbete med lika villkor, har du en fråga, eller vill du kanske hjälpa till? Hör då av dig till likavillkor@ghnation.se.