Engagemang på nationen

Ämbete eller bara hjälpa till – du väljer!

 

Allt som sker i nationen har börjat som en idé av någon. En del av idéerna är bra och blir kvar, en del blir så viktiga att nationen avsatt personer som är ansvariga för samma idé. 

 

Att ha ämbete i nationen är ett bra sätt att lära känna folk över fakultetsgränserna och bli en del av Uppsalas studentliv ordentligt – kanske kan det även krydda ditt CV på vägen? Ämbetsmän får även förmåner som vanliga medlemmar inte har. 

 

Formuläret nedan är till för dig som vill visa intresse för engagemang. Efter att du fyllt i tar nationens Valnämnd kontakt med dig. Du kan visa intresse för specifik post, eller visa allmänt intresse – oavsett så kontaktar valnämnden dig för att få dig att bli en del av vår nation!

 

Fyll i intresse i detta formulär:

https://forms.gle/A9hMWns52JG97DkN6