Om oss på GH Nation

Vad kul att du hittat hit! Mindre roligt att du har en obesvarad fråga, därför hoppas vi kunna svara på den nu. Leta igenom listan nedan och kika ifall du hittar svaret på det du undrar.

Skulle du mot förmodan fortfarande inte hitta din fråga får du gärna skicka ett meddelande med din fråga i rutan nedan.

 • Hur hittar jag till nationen?

  Gästrike-Hälsinge Nation huserar i ett stort gult hus på Trädgårdsgatan 9 i centrala Uppsala. Är du ny i staden kan du alltid utgå ifrån Domkyrkan. Du går då nerför Biskopsgatan och vidare på Trädgårdsgatan för att hitta huset till höger sida. Har du kommit till ett ännu större gult hus som ÖG huserar i har du gått för långt, då kan du i värsta fall kanske ta till tekniska nymodigheter.

 • Det står "ej servering" på mitt nationskort, varför?

  Ej servering är en text som står på ditt kort om du tagit studentexamen vid ett uppsalagymnasium och inte ännu fyllt 20 år eller läser en kurs med platsgaranti. För att åtgärda det måste du skaffa ett intyg från din institution där de då får bekräfta att du studerar hos dem.

 • Meddela nationen om adressändring?

  Om du flyttar måste du adressändra hos nationen för att du ska kunna fortsätta få ditt nationskort, din medlemsavgift och Ghasetten. Du kan ändra själv på uppsalastudent.com eller ta kontakt med 1Q.

 • Hur blir jag medlem och hur får jag nationskort?

  Vill du bli en del av vår GHlada familj måste du bli medlem och det kan du göra på tre olika sätt: Det första och antagligen det enklaste är att du besöker nationen under inskrivningsperioden i början av terminen. Då kan du få all information du behöver, passa på att se huset och få ett tillfälligt nationskort. Eller så kan du helt enkelt ta en kaffe i inskrivningen med våra recceförmän, de finns där just för din skull! Det andra alternativet är att du registrerar ditt medlemskap på uppsalastudent.com. Det är dock viktigt att tänka på att om du gör det så kommer inte ditt nationskort hem till dig, utan det kommer du behöva hämta på nationen. Ytterligare ett alternativ är att besöka 1Q som kan hjälpa dig med att registrera ditt medlemskap och besvara alla frågor, även då det inte är inskrivningsperiod. T.ex. om du inte har fått ditt nationskort efter att en månad har gått.

 • Hur kan en engagera sig i nationen?

  Om du vill engagera dig på GH finns det massor av möjligheter! Du kan välja att ta pass i puben, servera pannkakor på lördagar eller stå i garderoben när det är klubb. Perfekt för att tjäna lite extrapengar när CSN inte räcker till! Känner du ändå att du inte nöjer dig med endast det kan du bli ämbetsman eller klubbverkare. Det finns en uppsjö av olika ämbeten, allt från arkivarie till PR-förman och nationsfotograf. Vad du får göra beror på vilket ämbete du är intresserad av men kontakta 1Q för mer specifik information om vad de olika ämbetena innebär. Du kanske t.ex. vill jobba med vår tidning Ghasetten?
  Är du intresserad av att bli klubbverkare som huvudsakligen jobbar med puben, baren och pannkaksbaren, kan du kontakta 3Q. Det innebär lite mer kontinuerligt jobb men du belönas med bostadspoäng och KK-kort!

 • Vem var Göransson?

  Karl Fredrik Göransson (1879-1960) var disponent och sedermera styrelseordförande vid Sandvikens Jernverks AB (idag Sandvik AB) under tiden 1920-1948. Karl Fredrik var sonson till Göran Fredrik Göransson som grundade Sandvikens Jernverks AB 1862 och blev hedersledamot i GH-nation 1937. Ett porträtt av Karl Fredrik hänger i stora salen. ”Stiftelsen GöranssonSandviken Stipendiefond” instiftades av Karl Fredrik Göransson 19XX.

 • Vilka kan tilldelas stipendiet?

  Stipendium kan tilldelas svensk medborgare av GH-nation som studerar eller forskar vid Uppsala universitet.

 • Vilka typer av stipendier finns det?

  Huvuddelen av stipendierna delas ut till att finansiera levnadsomkostnader i samband med doktorandstudier, men delas även ut till studerande som ännu ej påbörjat doktorandstudier och till nyligen disputerade forskare. Stiftelsen delar dessutom ut resestipendier som stöd till resor av avgörande betydelse för framgångsrikt genomförande av avancerade studier på annan ort än Uppsala.

 • När lämnas ansökan in?

  Stipendierna utlyses terminsvis och sista ansökningsdatum anges vid utlysningen. Det tidigaste datum stipendiet kan erhållas från är det första månadsskiftet efter nationens stipendienämnds möte innevarande termin. I normalfallet innebär det att stipendium kan tilldelas och utbetalas tidigast fr.o.m. 1:a april på vårterminen eller 1:a november på hösten. Det går självklart att söka stipendium med utbetalning t.ex. från och med september, men då måste ansökan lämnas in i samband med vårterminens utlysning.

 • Hur stort är ett ”traditionellt stipendium”?

  Storleken och antalet av stipendierna fastställes årligen av Stiftelsens styrelse. Beloppet skall vara tillräckligt stort för att bli till avgörande nytta för
  möjliggörande av studier. För närvarande delar stipendiefonden ut ca 2-3 miljoner kronor årligen som fördelas på tre nivåer samt till resestipendier: Grund-nivå, motsvarande CSN-stödet för en termins studier; Avancerad-nivå, motsvarande CSN-nivå för två terminers studier; Forskar-nivå, motsvarande doktorandlön/bidrag efter skatt enligt universitetets s.k. ”doktorandstege”.

 • Hur stort är ett ”resestipendium”?

  Storleken på ett resestipendium grundar sig på uppskattade kostnader och skall framförallt täcka stora delar av direkta extra kostnader i samband med en resa t.ex. resekostnader, konferenskostnader, fördyrande boendeomkostnader, etc. Observera att boendekostnader för längre perioder inte finansieras med stipendiemedel då den egna bostaden i Uppsala kan hyras ut vid en längre frånvaro.

 • Hur utvärderas ansökningar?

  Inspektor utnämner stipendiat efter hörande av Nationens stipendiefond. Beredningsarbetet inför beslut görs av Inspektor och Proinspektor som går igenom alla ansökningar och rankar de sökande. Vid rankningen används två huvudkriterier, ett kvalitets- och ett ekonomiskt kriterium, i enlighet med Stiftelsens stadgar ”(till stipendiat) – utses studerande, som ådalagt anlag och flit i sina studier samt stadga och skötsamhet i levernet och med hänsyn till sina ekonomiska förhållanden kan anses vara förtjänt och i behov av att erhålla stipendium. Stipendium är avsett till studiehjälp”. Vid rankningen av sökandes kvalitet fästes stor vikt vid bifogade uppsatser och det är därför viktigt att bifoga kopior av godkända examensarbeten för kandidat- och masterexamen (eller motsvarande). Vetenskapliga publikationer tillgängliga elektroniskt behöver inte bifogas men skall listas i en traditionell bibliografi och var enkelt tillgängliga för bedömning.

 • Hur länge kan jag ha ett stipendium?

  Stipendiet kan tilldelas för en tid av upp till två år, varefter prolongering kan ske för högst upp till två år i sänder intill ytterligare fyra år (se FAQ ”prolongering”). Stipendium utbetalas normalt terminsvis och måste bevakas inför varje utbetalning (se FAQ ”bevakning”).

 • Vad är prolongering och hur gör jag?

  Prolongering innebär att man söker förlängning på sitt stipendium genom att lämna in en ny ansökan. Ett stipendium tilldelas under en bestämd tid. Det kan vara upp till två år men kan även vara en kortare tid. Tiden anges i beslutet. För att få en förlängnings ansökan (dvs prolongeringen) beviljad skall studierna ha bedrivits framgångsrikt och de ekonomiska förutsättningarna inte förbättrats, t.ex. genom att man erhållit en tjänst, försörjning på något annat sätt etc. Observera att du inför varje utbetalning av stipendium måste bevaka ditt stipendium (se FAQ ”bevakning”). Ansökan om prolongering måste lämnas in innan den beslutade stipendietiden gått ut, dvs har stipendium erhållits för en tid fram till 30 juni måste prolongeringsansökan lämnas i samband med vårterminens utlysning. Se även under FAQ ” När lämnas ansökan in?”

 • Vad är bevakning och hur gör jag?

  Bevakning innebär att man intygar inför varje utbetalning av stipendium att man fortfarande studerar/forskar och att man saknar väsentlig försörjning annat än från Stiftelsens stipendiefond. En underskriven bevakningsblankett (finns på nationens hemsida eller hos 1Q) måste inlämnas innan utbetalning kan ske. På bevakningsblanketten intygar du att du fortfarande studerar (eller inlett de studier du fått stipendium för att genomföra). Är du forskarstuderande skall prefekten vid den institution där du är verksam intyga och skriva under din bevakningsblankett. Är du studerande på grund- eller avancerad nivå skall en studierektor eller en prefekt vid den institution där du studerar skriva under och intyga riktigheten. I de allra flesta fallen sker bevakning terminsvis.

 • Hur betalas resestipendier ut?

  Stipendium utbetalas efter rekvirering innan resan genomförs. En rekvirering motsvarar en ”bevakning” och en särskild blankett används där även prefekt/studierektor intygar att resan kommer att genomföras. Vid den första betalningen utbetalas 90% av stipendiebeloppet. Resterande 10% erhålles då en reserapport på genomförd studieresa lämnats in och godkänts.

 • Vad är öppettider för att plugga i biblioteket?

  Öppettiderna för att plugga i biblioteket är mellan 10-17. Det går bra att sitta och plugga även efter det men då kommer även personal från puben börja förbereda inför öppning.