Förste kurator

handyman, mechanic, helmet-1020156.jpg

Calle Jonsson

Ansvarar för medlemskap, nationens funktionärer och kontakt med media 

mejl: 1q@ghnation.se

tel: 018 66 61 41