Landskap

HÖSTENS FÖRSTA LAGTIMA LANDSKAP

For English, see below. 

Landskapskallelse 2020-10-13
I ovanstående dokument finner ni kallelsen till landskapet med detaljerad information om deltagande såväl fysiskt som digitalt. Kom ihåg att föranmälan krävs till landskapet för att vi ska kunna stämma av att du är betalande medlem och lägga till dig i omröstningsprogrammet. Har du inte tillgång till dator kontakta Förste kuratorn i god tid innan landskapet. Max 50 personer får plats i Stora Salen, vilket innebär att ej föranmäld medlem som dyker upp kan hänvisas till att följa mötet från Zoom i intilliggande rum.

Material till landskapet

Föredragningslista Landskap 201013 – Landskapets föredragningslista

GH fonden Verksamhetsberättelse 2019-2020. Info Landskap 201013

GH Samförvaltning 2018-2019. Info Landskap 201013

Styrelsens verksamhetsberättelse VT20

Meddelanden 201013

Fondens bokslut
GH Bokslut fonden 2019-2020 – Gästrike-Hälsinge nations bokslut för fonden 2019/2020

Nationsverksamhetens bokslut för 2019/2020
GH Balansrapport helår 19-20
GH Resultatrapport helår 19-20

Informationsmöte om stadgeförslaget
Den 6:e oktober kommer Nationsstyrelsen hålla ett informationsmöte kl 18:30 om stadgeförslaget som ska läsas på höstens första lagtima landskap. Bakgrunden till detta är för att styrelsen lägger förslag på en ny läsning av stadgeförslaget som tidigare godkändes på vårterminens första lagtima landskap under 2020. Detta förslag som ska läsas på landskapet 13:e oktober innehåller redaktionella ändringar och språkjusteringar från föregående landskap.

Deltagande under informationskvällen
Det går att delta i informationskvällen både på plats och digitalt. Anmälan digitalt görs i förväg via samma formulär som för landskapet, se nedan. Frågor gällande förslaget tas tacksamt emot i förväg för att underlätta det digitala förfarandet under kvällen. Frågor sändes till Förste Kurator via 1q@ghnation.se.

Stadgar
Detta är nationens nuvarande stadgar.

Stadgeförslag
Bifogat finnes det stadgeförslag som upptogs till läsning och godkändes på vårterminens första lagtima landskap 2020, denna version med redaktionella ändringar och språkjusteringar.

Övergångsbestämmelser  – Detta är de uppdaterade övergångsbestämmelserna som tillhör det nya stadgeförslaget.

Tidsplan stadgearbete – Tidsplan för vad som behöver ordnas om de nya stadgarna röstas igenom.

Delegationsordning – Delegationsordning tillhörande de nya stadgarna.

 

 

Anmälan till Landskapet & Informationskväll sker via nedanstående länk. Oavsett form av deltagande måste medlem anmäla sig i förväg.

Anmälningsformulär – Landskap 2020-10-13

 

ENGLISH SUMMARY 

Calling of the landskap (mainly in Swedish):  Landskapskallelse 2020-10-13

On October 6th at 18:30 there will be a Q&A session about the new proposal physically at the nation, or over Zoom for those who wish.

During the landskap on October 13th we will be voting regarding fulltimers, different positions in the nation, bylaws and economical parts of the nation. To participate in the landskap and to vote, everyone needs to sign up in beforehand. You can choose yourself if you wish to participate in person or digitally. Sign up for the landskap is made through this link: Sign up form – Landskap 2020-10-13. The maximum capacity of the Main Hall is 50 people in total, so remember that if you as member do not sign up in advance you might need to attend the meeting over Zoom from an adjecent room.

Translation of proposal summary from the board: GH_new_statutes_ENG_translation

Bylaws of the nation: Nuvarande Stadgar

Proposition of new bylaws: Proposition Bylaws of the Nation

Updated transition rules for the new proposals: Övergångsbestämmelser

Time plan for implementation of the new statutes if accepted: Tidsplan stadgearbete