Ämbeten & arbetsbeskrivningar med utlysta poster för HT20

Här finns de flesta poster som är intressanta för de som vill engagera sig eller är nyfikna på vilka poster som nationen har. Kolla på listan över vilka poster nationen har och hitta dem i dokumenten här med korta beskrivningar och när de väljs!

 

Om du har några frågor om hur man söker eller vill veta mer om en post kontakta Förste kuratorn på 1q@ghnation.se eller via telefon på 018-66 61 41

Styrelsen

Heltidare

Stipendienämnden

Valnämnden

Marknadsföringsnämnden

Kulturnämnden

Funktionärer

Verksamheten

(Ekonominämnden)

(Stiftelsen Gästrike-Hälsinge Nations Stiftelsestyrelse – SGHNSS)

________________________________________________

Till höstens andra lagtima landskap har vi utlyst följande poster, ordinarie val är för de som då börjar sitt ämbete från nästa termin, alltså vårterminen 2021. Fyllnadsval gäller poster vars ämbetsperiod redan börjat! För att anmäla ditt intresse till valnämnden följ denna länk

Ordinarie val av poster som sitter under vårterminen 2021!

Hovmästare

Klubbverkare (8)

Pubmästare

Biträdande Pubmästare

Klubbmästare

Barmästare

Pannkaksvärd (4)

Hovvärd (2)

Söndagspubsvärd (2)

Sexamästare (2)

Ordinarie val av poster som sitter hela år 2021

Vice Dito, mandatperiod 1/1 – 31/12

Marskalk, mandatperiod 1/1 – 31/12

Datorförman, mandatperiod 1/1 – 31/12

Marknadsföringsnämndsledamot (3), mandatperiod 1/1 – 31/12

Besvärsnämndsledamot, mandatperiod 1/1 – 31/12

Styrelseledamot (4+2), mandatperiod 1/1 – 31/12

Valnämndsledamot (3+1), mandatperiod 1/1 – 31/12

2 suppleanter till Göransson Sandvikens Stipendiefonds styrelse, mandatperiod 1/1 – 31/12

3 +1 ordinarie ledamöter till ekonominämnden, mandatperiod 1/1 – 31/12

2 ordinarie ledamöter till kulturnämnden, mandatperiod 1/1 – 31/12

1 ordinarie ledamot till Göransson Sandvikens Stipendiefonds styrelse, mandatperiod 1/1 – 31/12

1 ordinarie ledamöter till Stiftelsen Gästrike-Hälsinge nations studentbostäders styrelse, mandatperiod 2 år 1/1 – 31/12

Fyllnadsval, poster vars mandatperiod redan börjat

Styrelseledamot, mandatperiod 1/1 – 31/12

Antikvarie, mandatperiod 1/1 – 31/12

Stipendienämndsledamot, mandatperiod 1/1 – 31/12 (1 suppleant)

Valnämndsledamot, mandatperiod 1/1 – 31/12 (2 ordinarie + 1 suppleant)

SGHNSS-ledamot 190701-210630 (2 supp)

Marknadsföringsnämndsledamot, mandatperiod 1/1 – 31/12 (2 ordinarie)

Ekonominämndsledamot, mandatperiod 1/7 – 30/6 (1 ordinarie + 2 suppleanter)

Stipendienämndsledamot, mandatperiod 1/7 – 30/6 (2 ordinarie + 3 suppleanter)

Besvärsnämndsledamot, mandatperiod 1/7 – 30/6

Valnämndsledamot, mandatperiod 1/7 – 30/6 (2 ordinarie +  1 suppleant)

Valnämndsordförande, mandatperiod 1/7 – 30/6

Revisor, mandatperiod 1/7 – 30/6

2 Hovvärdar, mandatperiod 1/8 – 31/12

2 Söndagspubvärdar, mandatperiod 1/8 – 31/12

2 Sexamästare, mandatperiod 1/7 – 31/12