Ämbeten & arbetsbeskrivningar med utlysta poster för HT21

Här finns de flesta poster som är intressanta för de som vill engagera sig eller är nyfikna på vilka poster som nationen har. Kolla på listan över vilka poster nationen har och hitta dem i dokumenten här med korta beskrivningar och när de väljs!

Intresseanmälan till valnämnden inför första höstlandskapet 2021: Formulär intresseanmälan här!Här kan du hitta de utlysta posterna, klicka på länkarna nedan för korta beskrivningar om posterna!

Om du har några frågor om hur man söker eller vill veta mer om en post kontakta Förste kuratorn på 1q@ghnation.se eller via telefon på 018-66 61 41

Styrelsen – Styrelsen för Gästrike-Hälsinge nation arbetar med långsiktiga frågor och policyer, består av fem ledamöter inklusive kuratorerna

Heltidare – Består av nationens fem heltidare, Förste, Andre och Tredje Kurator samt två mästare. Köksmästaren och Barmästare

Stipendienämnden – Nämnden som fattar beslut om stipendieutdelning

Valnämnden – Nationens valberedning som nominerar kandidater till landskapet och utför intervjuer för heltidarval

Besvärsnämnden – Nämnden som hanterar besvärsärenden

Seniorskollegiet – Seniorskollegiet består utav seniorskollegieordförande- sekreterare samt nationens seniorsmedlemmar

 

Utöver ovannämnda nämnder finns dessutom ett antal utskott och verk som arbetar inom de olika utskottet, gasqueverket arbetar till exempel inom externutskottet.

Internutskottet – Utskott som hanterar nationens interna frågor som miljö och hälsa, föreningsärenden samt medlems-och kulturfrågor och leds av Förste kurator

  • Miljöverk: Lika villkors-ansvarig, Diskrimineringsombud, Miljöfunktionär, Nationskaplan

  • Miljöverk: Arkivarie, Antikvarie, Bibliotekarie, Krönikör, Kulturverkare (4)

  • Föreningsverk: GH-kören, GHIF, Oenlogiska, ScenGHångarna, GHame Society, NeGHativet

  • Kulturverk: Arkivarie, Antikvarie, Bibliotekarie, Krönikör

  • Medlemsverk: Alumnansvarig, Vännationskoordinator, Recentiorsbefäl, Internationell sekreterare, Landskapsambassadör Gästrikland och Landskapsambassadör Hälsingland, Medlemsverkare (4)

  • (Kommunikationsverk): Kommunikationsansvarig, PR-värdar (2), Grafisk formgivare, Nätredaktör, Redaktör, Fotografer (2), Kommunikationsverkare (2)

 

Fastighetsutskott – Utskott som hanterar fastighetsfrågor och leds utav Skattmästare Fastighet

Ekonomiutskott – Utskott som hanterar ekonomifrågor och leds utav Andre kurator

Placeringsutskott – Utskott som hanterar placerings-och aktiefrågor och leds utav Skattmästare Ekonomi

 

Externutskott – Utskott som hanterar nationens externa frågor som klubbverk, gasqueverk, dagsverk och leds utav Tredje kurator

  • Klubbverk: Klubbmästare, Klubbverkare (6), Barvärdar (2), Klubbvärdar (2), Köksvärdar (2), Pubvärdar (6)

  • Gasqueverk: Marskalk (2), Fanbärare, Vice dito, Nationspianist, Sånganförare (2)

  • Dagsverket: Sexavärdar (2), Pannkaksvärdar (4), Fikavärdar (5)

  • (Kommunikationsverk): Kommunikationsansvarig, PR-värdar (2), Grafisk formgivare, Nätredaktör, Redaktör, Fotografer (2), Kommunikationsverkare (2)

 

Organisationskarta över samtliga ämbeten finnes här!

________________________________________________

Till vårens första lagtima landskap har vi utlyst följande poster, ordinarie val är för de som då börjar sitt ämbete från denna termin, alltså vårterminen 2021. Fyllnadsval gäller poster vars ämbetsperiod redan börjat! För att anmäla ditt intresse till valnämnden följ denna länk

Ordinarie val av poster som under höstterminen 2021!

 

Förste kurator 2022, 1/1 – 31/12

Barmästare VT22, 1/1 – 31/5 (NY POST!)

Köksmästare VT22, 1/1 – 31/5

Klubbmästare VT22, 1/1 – 30/6

Lika-villkorsansvarig, VT22-HT22, 1/1 – 31/12

Miljöfunktionär, VT22-HT22, 1/1 – 31/12

Antikvarie, VT22-HT22, 1/1 – 31/12

Bibliotekarie, VT22-HT22, 1/1 – 31/12

Krönikör, VT22-HT22, 1/1 – 31/12

Alumnansvarig, VT22-HT22, 1/1 – 31/12 (NY POST!)

Recentiorsbefäl, VT22-HT22, 1/1 – 31/12 (NY POST!)

Landskapsambassadör Gästrikland, VT22-HT22, 1/1 – 31/12 (NY POST!)

Landskapsambassadör Hälsingland, VT22-HT22, 1/1 – 31/12 (NY POST!)

Grafisk formgivare, VT22-HT22, 1/1 – 31/12 (NY POST!)

Redaktör, VT22-HT22, 1/1 – 31/12

Fotograf, VT22-HT22, 1/1 – 31/12

Marskalk, VT22-HT22, 1/1 – 31/12

Sånganförare, VT22-HT22, 1/1 – 31/12

Vice Dito, VT22-HT22, 1/1 – 31/12

Kulturverkare, VT22, 1/1 – 31/5 (4st) (NY POST!)

Medlemsverkare, VT22, 1/1 – 31/5 (4st) (NY POST!)

Lekmanna revisor, VT22-HT22, 1/1 – 31/5

Ledamot GSS, VT22-HT22 (1+2)

 

Fyllnadsval, poster vars mandatperiod redan börjat

Ledamot i Stipendienämnden, HT21-VT22, 1/7 – 30/6 (2st)

Ledamot i Valnämnden, HT21-VT22, 1/7 – 30/6 (2st)

Diskrimineringsombud, HT21-VT22, 1/7 – 30/6

Styrelsesekreterare, HT21-VT23, 1/7 – 30/6

Valnämndsordförande HT21-VT22, 1/7 – 30/6

Valnämndssekreterare, HT21-VT22, 1/7 – 30/6

Nationstekniker, HT21-VT22, 1/7 – 30/6

Arkivarie, HT21-VT22, 1/7 – 30/6

Internationell sekreterare, HT21-VT22, 1/7 – 30/6

Marknadsföringsansvarig, HT21-VT22, 1/7 – 30/6

Nätredaktör, HT21-VT22, 1/7 – 30/6 (NY POST!)

Marskalk, HT21-VT22, 1/7 – 30/6

Styrelseledamot, HT21-VT22, 1/7 – 30/6

Klubbverkare, HT21, 15/8 – 31/12 (1)

Köksvärdar, HT21, 15/8 – 31/12 (2)

Klubbvärdar, HT21, 15/8 – 31/12 (2)

Fikavärdar, HT21, 15/8 – 31/12 (4)

Sexavärdar, HT21, 15/8 – 31/12 (2)