Lista över poster på nationen

Lista över nationens samtliga ämbeten, funktionärsposter och nämnder:

 

Klubbverk

Pubmästare

Biträdande pubmästare

Barmästare

Klubbmästare

Klubbverkare

 

Funktionärer

Arkivarie

Antikvarie

Bibliotekarie

Datorförman

Fanbärare

Internationell sekreterare

Krönikör

Miljöfunktionär

Nationsfotograf

Nationskaplan

Nationspianist

Nationssekreterare

Nationstekniker

Nationsvärdinna

Recentiorsvärd

Redaktör

Sånganförare

Söndagspubvärd

Pannkaksvärd

Vico Dito

 

Nämnder

Besvärsnämndsledamot

Ekonominämndsledamot

GSS styrelseledamot

Kulturnämndsledamot

SGHNS styrelseledamot

Stipendiesekreterare

Biträdande stipendiesekreterare

Stipendienämndsledamot

Styrelseledamot

Valnämndsledamot

Valnämndsordförande

 

Heltidsposter 

Förste Kurator

Andre Kurator

Tredje Kurator

Köksmästare

Hovmästare

 

Övriga poster 

Inspektor

Lekmannarevisor till GSS

Revisorer

Skattmästare