Ghasetten

Ghasetten är GH:s medlemstidning vilket innebär att den görs av medlemmar för medlemmar.

Den utkommer med två nummer per termin och skickas hem till alla nationens medlemmar. Två redaktörer väljs av Landskapet på en ettårsperiod, dessa är ansvariga för att tidningen görs i tid. Ansvarig utgivare är nationens Förste Kurator.

Kolla in senaste numret här:

Ghasetten nr 2 VT21 2021

Ghasetten nr 1 VT21 2021

Ghasetten nr1 HT21 2021

Äldre nummer:

Ghasetten nr 3 2020

Ghasetten nr 2 2020

Ghasetten nr 1 2020

GHasetten nr 4 2019

GHasetten Nr 3 2019

Ghasetten Nr 2 2019

Ghasetten nr 1 2019

Ghasetten nr 4 2018

Ghasetten nr 3 2018

Ghasetten nr 2 2018

Ghasetten nr 1 2018

Ghasetten nr 4 2017

Ghasetten nr 3 2017

Ghasetten nr 2 2017

Ghasetten nr 1 2017

Ghasetten nr 4 2016

Ghasetten nr 3 2016

Ghasetten nr 2 2016

Ghasetten nr 1 2016

Ghasetten nr 3 2015

Ghasetten nr 2 2015

Ghasetten nr 1 2015

Ghasetten har ingen stående redaktion, skribenter varierar för varje nummer. Alla som är intresserade är hjärtligt välkomna med ett bidrag och Ghasetten är alltid i behov av nya medarbetare. Är du intresserad av att skriva, fotografera, lay-out eller något annat som kan vara till hjälp för tidningen kan du höra av dig till redaktörerna via e-post, ghasetten@gmail.com.

Inför varje nummer arrangeras ett möte på GH där idéer spottas och uppgifter delas ut. Man kan komma med egna idéer eller använda sig av andras. Har man redan något skrivet går det bra att maila det direkt till redaktörerna. För information om när nästa möte hålls, maila så hamnar du på maillistan.
Stående inslag i Ghasetten är bland annat Q-rutorna där Gästrike-Hälsinge nations kuratorer meddelar vad som händer på nationen, vad som kommer att hända, eller bara framför sina hälsningar.

I tidningen presenteras nyvalda kuratorer, nationens krönikör berättar om vad som hänt på nationen i festväg och ofta finns bilder från de senaste gasquerna och balerna. Förutom det innehåller Ghasetten artiklar om hedersledamöter, klubbverkare och inspektor, texter och meddelanden från styrelsen, reccevärdarna, de internationella sekreterarna och funktionärer. I Ghasetten utlyses stipendier och genom tidningen kallas medlemmarna till Landskapen som hålls två gånger per termin.

I början av varje termin delas Reccetten ut till alla nyinskrivna på nationen. Den görs också av redaktörerna och deras medarbetare. I Reccetten presenteras nationen och dess historia. Också här finns Q-rutor där kuratorerna berättar om vad de gör, vilka de är och där de hälsar de nya medlemmarna välkomna. Redaktörerna behöver hjälp med Reccetten så väl som Ghasetten och för att vara med i det arbetet rekommenderas samma tillvägagångssätt som ovan.
Ghasetten och Reccetten skall inte innehålla religiösa eller politiska åsikter – bortsett från detta är allt av redaktionellt intresse. Vanligen handlar det mesta i tidningen om Uppsala, studenter och nationen men detta är inget krav – vi tror på mångfald!

Om du är nyfiken eller intresserad hör av dig till ghasetten@gmail.com eller till 1Q.
Vi vill ha dig!