Landskap

HÖSTENS ANDRA LAGTIMA LANDSKAP

For English, see below. 

Nya stadgar med redaktionella ändringar som röstades igenom på landskapet 2020-11-17.

Organisationskarta – Organisationskartan tillhörande de nya stadgarna.

___________________________________________________________________

Ni finner här kallelsen till landskapet med detaljerad information om deltagande såväl fysiskt som digitalt. Kom ihåg att föranmälan krävs till landskapet för att vi ska kunna stämma av att du är betalande medlem och lägga till dig i omröstningsprogrammet. Har du inte tillgång till dator kontakta Förste kuratorn i god tid innan landskapet. Max 50 personer får plats i Stora Salen, vilket innebär att ej föranmäld medlem som dyker upp kan hänvisas till att följa mötet från Zoom i intilliggande rum.

Länk till anmälan till andra lagtima landskapet HT20 2020-11-17

Landskapskallelse 2020-11-17

Föredragningslista landskap 2 HT20 – Ordningen på paragraferna kan komma att ändras till landskapet.

Stadgar
Detta är nationens nuvarande stadgar.

Stadgeförslag
Bifogat finnes det stadgeförslag som upptogs till läsning och godkändes på höstterminens första lagtima landskap 2020, denna version med redaktionella ändringar och språkjusteringar.

Övergångsbestämmelser  – Detta är de uppdaterade övergångsbestämmelserna som tillhör det nya stadgeförslaget.

Tidsplan stadgearbete – Tidsplan för vad som behöver ordnas om de nya stadgarna röstas igenom.

Delegationsordning – Delegationsordning tillhörande de nya stadgarna.

 

ENGLISH SUMMARY 

Translation of proposal summary from the board: GH_new_statutes_ENG_translation

Bylaws of the nation: Nuvarande Stadgar

Proposition of new bylaws: Proposition Bylaws of the Nation

Updated transition rules for the new proposals: Övergångsbestämmelser

Time plan for implementation of the new statutes if accepted: Tidsplan stadgearbete