Landskap

LANDSKAP

For English, see below. 

___________________________________________________________________

Ni finner här kallelsen till landskapet med detaljerad information om deltagande digitalt och fysiskt. Kom ihåg att föranmälan krävs till landskapet för att vi ska kunna stämma av att du är betalande medlem och lägga till dig i omröstningsprogrammet. Har du inte tillgång till dator kontakta Förste kuratorn i god tid innan landskapet.

Landskapsprotokoll 210511

Landskapskallelse HT21

Föredragningslista Landskap 2 HT21

Landskapsprotokoll 210928 + bilagor

 

 

ANMÄLNINGSFORUMLÄR LANDSKAP

 

ENGLISH SUMMARY 

Below is the calling to the Landskap with information how to sign up to the meeting. Remember to sign up since it is required in order to check valid membership at GH nation and to

add you in our vote program. If you will not have access to a computer, please contact the First curator in advance prior to the Landskap

 

Landskapsprotokoll 210511 (in Swedish)

 

Calling to the second Landskap VT21 (in Swedish)

 

Föredragningslista Landskap 2 HT21 (In Swedish)

 

SIGN UP FORM FOR LANDSKAP