Landskap

VÅRENS ANDRA LAGTIMA LANDSKAP

For English, see below. 

___________________________________________________________________

Ni finner här kallelsen till landskapet med detaljerad information om deltagande digitalt. Kom ihåg att föranmälan krävs till landskapet för att vi ska kunna stämma av att du är betalande medlem och lägga till dig i omröstningsprogrammet. Har du inte tillgång till dator kontakta Förste kuratorn i god tid innan landskapet.

Länk till anmälan till andra vårlandskapet VT20 2021-05-11

Landskapskallelse 2 VT21

Föredragningslista landskap 2 VT21 – KOMMER FREDAG DEN 7 MAJ 2021

 

 

ENGLISH SUMMARY 

Below is the calling to the Landskap with information how to sign up to the meeting. Remember to sign up since it is required in order to check valid membership at GH nation and to

add you in our vote program. If you will not have access to a computer, please contact the First curator in advance prior to the Landskap

 

Link to sign-up form to the second spring landskap VT21 2021-05-11

 

Calling to the second Landskap VT21 (in Swedish)

 

Agenda for landskap 2 VT21 – WILL BE RELEASED FRIDAY THE 7TH OF MAY