Kalendarium

Hösten 2021

Augusti
28/8 – Kräftgasque
31/9 – Sommarrestaurangens sista dag

September
1/9 – Verksamhetsstart för puben
5/9 – Städdag

9/9 – Recentiormottagning
18/9 – Recentiorgasque

26/9 – Städdag

28/9 – Höstterminens första lagtima landskap

Oktober

23/10 – Temagasque
31/10 – Städdag

November
16/11 – Höstterminens andra lagtima landskap
20/11 – Separationsbal
28/11 – Städdag

December

11/12 – Luccegasque

13/12 – Julpuben öppnar

31/12 – Sylvestergasque