Organisation

Nationens högsta beslutande organ är landskapet, som hålls två gånger per termin. Där väljs nationens verkställande ledning; kuratel och heltidsanställda, samt ideellt engagerade klubbverkare. Även ledamöter till Nationens olika organ så som Ekonominämnden, Styrelsen, Valnämnden, Stipendienämnden och Kulturnämnden, samt funktionärer så som Nationsfotograf, Arkivarie och Sånganförare med flera väljs på landskap.

Den dagliga organisationen styrs och leds av nationens heltidsanställda. De består av tre kuratorer (Förste, Andre och Tredje), samt två heltidsanställda (en Köksmästare och en Hovmästare).

Nationens överhuvud är Inspektorn. Historiskt sett var inspektorn den som från universitetets sida övervakade studenterna på nationerna, men rollen har med tiden fått en mer ceremoniell betydelse. Nationens inspektor sitter även med i styrelsen, samt leder arbetet med utdelningen av Nationens stipendier. Till sin hjälp har inspektorn en proinspektor som väljs vid behov.

Nationen har två typer av alumnföreningar; Seniorskollegiet och Landsmannaföreningen Gästrike-Hälsingar.

Är du mer intresserad av Nationens organisation och struktur? Här är några olika styrdokument som du kan kika på. Har du frågor är det lättast att börja med vår FAQ och sedan genom kontakt med Förste Kurator på 1q@ghnation.se.

Stadgar

Nya stadgar som röstades igenom på landskap 2020-11-17, och träder i kraft 2021-07-01

Kuratorskonventets policy angående nationsstatus 2009