Nationens styrande organ

Landskap

Landskapet består av nationens alla medlemmar och beslutar om att välja poster, budget och bevilja ansvarsfrihet. Är dess högst beslutande organ.

Vårterminens landskapsprotokoll

Landskapsprotokoll 210217 + bilagor

Landskapsprotokoll 210511 + bilagor

Styrelsen

Styrelsen består av 8 ordinarie ledamöter, 4 suppleanter och de tre kuratorerna på nationen. De beslutar över nationens policyer och riktlinjer, anställning, förbereda budget, avtal och nationens långsiktiga vision.

Styrelsens protokoll våren 2021

Protokoll 210119 + bilagor

Protokoll 210211 + bilagor

Protokoll 210311 + bilagor

Protokoll 210415 + bilagor

Protokoll 210506 + bilagor

Protokoll 210610 + bilagor

Ekonominämnden

Ekonominämnden beslutar över nationens större ekonomi- och fastighetsfrågor och består av 6 ledamöter och 3 suppleanter, samt nationens skattmästare och Förste jämte Andre kurator.