Trygghet och lika villkor

 

Vi på Gästrike-Hälsinge nation tolererar inga former av diskriminering eller trakasserier i våra lokaler eller från våra medlemmar.

 

Har du blivit utsatt? Kontakta då nationens Lika villkors-ansvarig på LVA@ghnation.se

Har du idéer om hur nationen kan förbättra sitt arbete med lika villkor, har du en fråga, eller vill du kanske hjälpa till? Hör då av dig till LVA@ghnation.se