Stipendier

Varje termin ledigförklaras ett antal stipendier, som förvaltas av G-H Nation. Detta annonseras i Ghasetten, på anslagstavlan och här på hemsidan. Efter ansökningstidens utgång tillsättes dessa av Stipendienämnden. Stipendienämnden består av på Landskapet valda nationsmedlemmar, samt Inspektor och 1Q som självskrivna ledamöter. För att kunna tilldelas ett stipendium måste man lämna in en ansökan. Speciella blanketter finns att hämta på GH – hos 1Q – eller nedan via länkarna. Fyll i denna blankett noggrant. Stipendienämnden gör sin bedömning med utgångspunkt av de uppgifter Du lämnat där.

Stipendieutlysning VT23

Att tänka på innan du söker stipendier

  • Sök enbart de stipendier Du är behörig till
  • Uppge Dina studiemeriter

Uppge Dina studiemeriter och bifoga även ett registerutdrag med poängen summerade. De som går på forskarutbildning bör bifoga kortfattat om hur långt avhandlingsarbetet fortskridit (vissa terminer går man ju inte på några kurser utan skriver eller samlar material). Ett intyg från handledare är också bra. Vi vill inte ha någon forskningsplan; vi antar att realiserbarheten i projektet har bedömts sakkunnigt på respektive institution.

 

Stipendienämnden vill veta vad Du har gjort för att bland annat kunna få ett mått på studietakten. Därför är det av stor vikt att Du fyller i när Du påbörjade Dina studier, likaså ev. avbrott eller om Du efter avslutade studier har yrkesarbetat och nu åter studerar. Skriv terminer (vt-97 – ht-97 yrkesarbete) eller datum (ej “studieuppehåll 1992 – 97”). Dåligt redovisad tid kan få till följd att Du noteras för alltför många terminer och därmed får fel studietakt.

 

Varje ansökan skall följas av en konfidentiell självdeklaration – var noga med att skilja studieskulder från andra skulder. Både självdeklarationen och ansökan skall undertecknas och 2 personer skall styrka riktigheten av Dina uppgifter i själva ansökan. Göransson-Sandviken resestipendium har en egen ansökningsblankett avsedd enbart för detta stipendium. Även detta stipendium kräver självdeklaration, registerutdrag och helst intyg från kurssekreterare eller handledare.

 

Stipendienämndens protokoll anslås på Nationens anslagstavla. Den som tilldelats stipendium får ett besked per brev i slutet av terminen. Notera och minns; där står nästan allt Du behöver veta om Ditt stipendium. (Det är också bra om Du har sparat den Ghasett där stipendierna har utlysts.) Varje stipendium har ett årsbelopp som betalas ut med halva beloppet/termin. För att erhålla pengarna termin 2 (även termin 3 och 4 för de stipendier som tilldelas för 2 år) bevakar Du stipendiet: hämtar en bevakningsblankett hos 1Q och återlämnar densamma ifylld.

 

Vissa stipendier kan man få på nytt; det heter att man prolongerar stipendiet. Det innebär att man lämnar in en ny, fullständig ansökan, som stipendienämnden granskar innan man tittar på övriga sökande till detta stipendium. Om då studietakten fortfarande är god och ekonomin dålig får man fortsätta att inneha detta stipendium. Annars bedöms man med de övriga sökande. Bevakning och prolongering har samma inlämnings- och utbetalningsperioder som “vanliga” stipendieansökningar.

 

Skriv tydligt och läsligt. Skriv stipendierna Du söker i den ordning de står i Ghasetten; Du skall inte skriva ut beloppet på de stipendier Du söker; allt för att underlätta stipendiesekreterarens arbete att göra en bra sammanställning.

 

Hämta ansökningsblanketter på GH eller via vår hemsida! GH har egna blanketter (ansökan, självdeklaration och bevakning) för de stipendier som förvaltas av GH och annonseras i Ghasetten.

 

De stipendier som utlyses i ERGO (och på universitetets anslagstavla) förvaltas av universitetet. Ansökningsblanketter hämtas på stipendieavdelningen och den ifyllda ansökan lämnas även där.

 

Bevaka stipendiet enligt de uppgifter som universitetets stipendieavdelning ger.

 

Sammanfattning: Var tydlig! Fyll i alla uppgifter. Bifoga summerat registerutdrag. Skriv under och bestyrk. Stipendier i Ghasetten och GHs hemsida – ansökan till GH eller GHs stipendiesekreterare. Stipendier i ERGO – till universitetets stipendieavdelning.