Andre kurator

Hampus Brunnberg

Hanterar nationens dagliga ekonomiska frågor, löner och parkering 

mejl: 2q@ghnation.se

tel: 018 66 61 42