Kontakta oss

Förste Kurator

Calle Jonsson

 

Ansvarar för medlemskap, nationens funktionärer och kontakt med media 

mejl: 1q@ghnation.se

tel: 018 66 61 41

Andre kurator 

Hampus Brunnberg 

 

Hanterar nationens dagliga ekonomiska frågor, löner och parkering 

mejl: 2q@ghnation.se

tel: 018 66 61 42

Tredje kurator 

Ebba Berggren 

 

Ansvarar för nationens verksamhet, uthyrningar och anställning av personal

mejl: 3q@ghnation.se

tel: 018 66 61 43

 

Barmästare 

Elin Granbom 

 

Frågor kring nationens dryck. Kontakta henne gärna om att arbeta i puben

mejl: brm@ghnation.se

tel: 018 66 61 45

Köksmästare 

Alexia Hrenyak

 

Bestämmer menyer till puben och gasquer och leder arbetet i nationens kök 

mejl: kxm@ghnation.se

tel: 018 66 61 44


Tyvärr tar puben inte bordsbokningar, utan endast drop-in

Ni hittar nationshuset på Trädgårdsgatan 9 i Uppsala: