Gamla protokoll

Alla har rätt att veta hur nationen fördelar sina stipendier. För att upprätthålla en fullständig transparens samlar vi därför här gamla protokoll från stipendienämndens möten.