Bostäder

Stiftelsen Gästrike-Hälsinge Nations Studentbostäder erbjuder nuvarande och blivande medlemmar möjlighet att söka studentbostad. GH har ett stort antal boenden på Studentvägen och Ekonomikum och har en av Uppsalas kortaste bostadsköer. 


Samtliga av nationernas bostäder hanteras av nationsgårdarna. För uppdaterad information, sökning av bostäder eller övriga frågor är det bäst att kontakta dem direkt:

Behörig att söka är aktivt studerande medlem av Gästrike-Hälsinge nation samt studerande som avser att skriva in sig nästkommande termin.
 

Det finns egentligen inget kösystem, utan för varje termin som du är medlem i nationen får du bostadspoäng som det heter. Du kan också få extrapoäng om du engagerar dig på nationen som tillexempel funktionär eller klubbverkare. När du sedan söker den lediga bostaden anmäler du ditt intresse för den lediga bostaden och den med flest antal poäng får rätt att skriva kontrakt för bostaden.

                                              Studentvägen 28 något år efter invigningen.